23 | 01 | 2018
Bölmələr
Axırıncı nömrə

Arxiv
Axtarış
Ən çox oxunanlar
Hava proqnozu
Ziyarətçilərimiz

free counters

Шииррин кIунчI

Салам, гьуьрметлу редакция! Зун Урусатдин Екатеринбург шегьерда уьмуьрзавай лезгийрикай сад я. Исмаилли райондин КIелет хуьре дидедиз хьанва. Москвадин Автомобилринни Рекьерин Институт акьалтарнава.Кьве йис кьадар ава интернетдин куьмекдалди лезги чIалал кхьиз-кIелиз чирзава.100-лай виниз жуван шиирарни ава. "Алам" журналда ва "Самур" газетда зи шиирар чап хьанва.
Куь газетдизни ракъуриз канзава заз. Виже къведайбур ятIа, куьнени чапнайтIа,зун гзаф шад жедай. Ваъ, куь хушуниз атун тавуртIа, са инжиклувални ийидач за.
Гьуьрметдалди, Намик Ферзалиев.
Гъурбатда (гьакIни Ватанда) авай вири лезгийри хайии чIал Намика хьиз чирнайтIа, чахъ вуч дерт амукьдай? Кхьихь, я стха, илгьамдин пери гьамиша ви къуьнеллаз хьурай.

Хайи лезги чил

Иер я гзаф,
Дагъ, дугун, дуьз, чIаф.
Мецин верцIи гаф-
Хайи лезги чил.

Цаварин савкьват,
Чи гуж, чи къуват,
Са иер тават-
Хайи лезги чил.

Халкьдин дувул, тагъ,
Экв, чим гудай рагъ.
Намусдин пайдах-
Хайи лезги чил.

Серин яйлахар,
Къайи булахар,
Хци тир рагар-
Хайи лезги чил.

Дагъ, сув я са кьил,
Са кьил-вили гьуьл.
Чи рузи, фу, къуьл-
Хайи лезги чил.

Цуьк я-чилерин,
Экв я-вилерин,
Чан зи эллерин-
Хайи лезги чил.

Лекь элкъвез кьилел,
Мирг-суван пелел,
Шарвилидин гел-
Хайи лезги чил.

Чан хайи макан,
Вун я руьгь зи, чан...
Дидед гайи тIан-
Хайи лезги чил.

Бубайрин веси,
Дидед чIал-верцIи.
Са къизил-гъвечIи,
Хайи лезги чил.

Жигердиз-нефес,
Къелемдиз-гьевес.
Захъ авай ван, сес-
Хайи лезги чил.

Агьилни кьуьзек,
Жегьилни бицIек.
Тамир куьне тек-
Хайи лезги чил.

Кьил-кьиле вугуз,
Шагьдагъни Шалбуз...
Тамукьрай ялгъуз-
Хайи лезги чил.

Агатмир,  душман,
Акъатда ви чан,
Халкь ви-къагьриман...
Хайи лезги чил.

Ша чун дуьз рахан,
Стхаяр, вахар,
Чун жедан тахай
Хайи лезги чил!?

Кьулан вацI я физ,
Чун пайиз-пайиз...
ГьикI лугьун дерт...низ-
Хайи лезги чил!?

ГъурбатраватIан,
Вид я заллай чан,
Чан азиз Ватан-
Хайи лезги чил.

Цаварин шел...

Агаж хьана са резин хьиз, цавун къав,
Дегиш хьана ранг, акьалтна чIулав тав.
Карагзавай хъен хьиз, цифер кIватI хьана,
Къукърумариз, цаварин дакI агъвана.
МичIи хьана са легьзеда, цавни чил,
КьатIудай кьван, гужуналди-вили вил.
Са куьхъ ятIан экъвез саки, гарари
Къув ягъана-багъда, чуьлда, тарари...
Гьавад чинай авахьдайди агъу тир,
Азгарвилер амач, къетнен-агъур тир.
Саки эхир агакьнавай, дуьнедин,
Хкатиз тир даях, цавун бинедин.
Пад хьана къав, ргана цав, хъитIкьинна,
Марф акатна-цавар, чилер эхъуьрна.
Цавун виляй сел хьиз, накъвар авахьна,
Дерт лагьана, рикI ичIирна-ахьлагьна.
Мадни ачух хъхьана чин-цаварин,
Хтана мад нубат-секин чIаварин.

Гуьлперидин шиндакьар

Эвер гана кIекери,
Куьтягьнава-аям я.
Гуьзетзава пекери,
Чи Гуьлпери-пакам я.

Фидач, лугьуз мектебдиз,
Гьа вичин гаф кьунава.
Месик кума ам текдиз,
Лап терсвиле тунава.

Хьанва вири гьалават:
"Мектебдиз фин герек я".
Амма чи гъвечIи тават,
Гьуьжетунал зирек я.

"Къарагъ,-лугьуз,-чан бала",
Темен гузва эмеди,
"За ваз нини къачуда",-
Хиве кьазва имиди.

Шиндакьариз, Гуьлпери,
Рази жезвач гьич сакIа.
КIевиз мичIна вилерни,
ХкечIзавач месикай.

ЧIехи бубад, бадеди,
Минетзава къетненлай.
Адав туш, на лугьуди,
Ван къвезавач гаф, лагьай.

Ажуз хьана амазва,
Хкуд тежез месикай.
Ам тарсарал кIамаз я,
КIевиз кьунва хъуьцуьган.

Ама вичин чин чIуриз,
Кардал геж жезва буба,
Мецел къвезвач гьични руш,
Саки авунва туба.

Тек са дидед, цIун-кIвале,
Акьалзавай чкалар.
Течизни и велвела,
Ийизвайд тир вичин кар.

ГьакI дуьшуьш яз, куьхъ ятIа,
Герек шейин багьнадай-
Лугьуз, ана аватIа,
Рушан кIвализ гьахьна ам.

Гуьлперидиз акуна,
Дидед гьиле авай кIар.
Къарагъна фад, къудгъунна,
Чир хьана мад вичин кар.

Къуруш хуьр


Адакай булдиз рахада заз бубади...
Дагъларин чинал нахиш я Къуруш хуьр.
Тарифариз вичин хайи убадин,
Мецел алай са алхиш я Къуруш хуьр.

Гатфар тежез яру цуьквер акъатда,
Жив цIрана маса эквер акъатда,
Пад-къерехдив элкъвез лекьер акъатда,
ТIебиатдин са бахшиш я Къуруш хуьр.

Зун рехъ гьатна а патариз кьунач гьич,
Зи лепирар Ярудагъда хьанач гьич,
Сас тIакьана къайи ятар хванач гьич,
Са шикилрай заз таниш я Къуруш хуьр.

АцIукьнава чеб синерал дагъларин,
Яйлахар я, чка туш кьван багъларин...
ЛагьайтIа жез-кIуфар хуьцуь рагарин
Цавухъ галаз тир гуьруьш я Къуруш хуьр.

ГьикI кIанда заз тек са сефер акуна,
Жигъир кьуна, Нисин дагъдин кIаникай.
Са вил вегьин КичIенсуван винихъай...
Заз чиз, мугьманрал вердиш я, Къуруш хуьр.