КIвенкIвечийриз дипломар, бахшишар гана

Серенжемар кьиле тухуна мукьувай иштирак авурбуруз разивал малумарна
Райондин Меркездин Ктабханада и коллективдин кIвалахдаррин иштиракдалди “элкъвей столдин” кьулухъ гегьенш ихтилат кьиле фена. Инал рекье твазвай йисан къене райондин лап чIехибурукай сад тир и медениятдин карханада кьиле тухвай серенжемар, проектар, абурун эффективвал, чара-чара кIвалахдаррин чпин везифайрив эгечIун, цIийи форма ва методрикай менфят къачун ва маса меселаяр веревирд авуна.
Коллективдин вилик рахай меркездин ктабханадин директор Загьир Мустафаева, медениятдин кIвалахдаррин гьемкаррин иттифакьдин райондин комитетдин седри Нева Абдурагьмановади ва маса чихишчийри йис ктабханачияр паталди югъурар галайди гьисабна. Абуру меркездин ктабханада, гьакIни адан филиалра кьиле тухвай конкурсра, поэзиядин межлисра, чара-чара хилерин пешекаррихъ галаз гуьруьшра мукьувай иштирак авурбуруз чпин разивал малумарна.
Кьиле тухвай мярекатрин асул макьсад вири девиррин чирвилерин чешме тир ктабар инсанриз мукьва хъувун, абурун дуьнякьатIунар артухарун, ял ядай вахт “вахт рекьин” хьиз ваъ, адакай менфят къачуниз элкъуьрун тирди къейд авур директорди, кIвалахдин кIвенкIвечийрин тIварарни кьуна.
Ктабханадин аялрин шуьбедин муьдир Суьдабе Багъиевадиз, библиографиядин шуьбедин чIехи методист Бести Генжелиевадиз гьемкаррин иттифакьдин дипломар ва пулунин бахшишар гана.

“КцIар”