ЧИ ЦкIанни афарар тIуьрбуру тупIариз мезни хъгана…

30-августдиз Къуба шегьерда “Региондин тIуьнрин югъ” тIвар алай фестивал кьиле фена.
Къадим Къубадин Низами Генжевидин тIварунихъ галай ял ягъадай паркина сифте яз тешкилнавай и фестивалда чкандинбурухъ галаз санал КцIарин, Хачмазин, Шабран ва Сиязандин кайванийрини иштиракзавай.
И серенжем кьиле тухунин макьсаддикай рахай региондин културадин идарадин реис Назим Агъаева къейдна хьи, уьлкведин кефер районар чпин уникал адетралди, чIаларалди хьиз, цIун кIвалералдини, анра гьазурзавай тIуьнралдини тафават авайбур я. Татрихъ, лезгийрихъ, хиналугъвийрихъ, чувудрихъ, къирицI ва будугърихъ къадим чIаварилай инихъ чразвай тIямар ава. Чаз ибур региондин жемятрин виридаз чир хьана, йикъан туьнра менфят къачуна канзава. ГьакIни алай чIавуз са бязи къунши халкьари чи тIуьнрални гъил вегьизва, абур чпинди я лугьуз дуьнядиз чав чкIурзава.
Фестивалда столрал вири санлай 130-даз мукьва тIуьнар, хъвадай сокар, шербетар, ширин затIар акъудна. Адан иштиракчияр тир мугьманриз, туристриз гьар са тIямдикай кеф хкуддай, чрадай къайдаяр жузуна чирдай мумкинвални хьана.
И фестивалда КцIарин тямар асул гьисабдай лезгийрин тIуьнрикай ибарат тир: чара-чара жуьрейрин цкIанар, афарар, иситIаяр, алуга ва шакIукIаяр, кьурурнавай якар, юргунвай верчер, кварцин дуьдгъвер ва тугъ, инийрикай, жукIуйрикай, тутарикай… гьазурнавай мурабаяр, сокар ва шербетар…
-Фестивалдиз гьазурвилин кIвалахра асул гьисабдай чи културадин маканрин кIвалахдарри иштиракна,-лагьана чи мухбирдиз региондин културадин идарадин КцIар райондин векил Давид Ибрамхалилова. -Заз меркездин ктабханадин, адан чара-чара филиалрин, хуьрерин фолклордин кIвалерин кIвалахдаррин алакьунар иллагь хьи къейд ийиз канзава. Чи дишегьлийри чранвай тIуьнар, гьазурнавай жуьреба-жуьре ширин затIар парабуруз хуш ва нуш хьана, абуру чпин алхишар, разивилер малумарна.
Фестивалда чибуруни пара шейер, тIямрин рецептар чирна. Вири ибур чи халкьар са-садав мадни муькьувай агатуниз, региондин туризм вилик тухуниз, къвезвай мугьманрин вилик ахъа чинив экъечIуниз мумкинвал гузвай шартIар я.

“КцIар”