Инсанрин рикIерай акваз ава зун…

Поэзиядал рикI алай, гафунин суьгьуьрдал ашукь инсанар КцIарин меркездин ктабханадиз-шаир Эйваз Гуьлалиеван туькIуьрунриз бахшнавай межлисдиз кIватI хьанвай.
Шазан гатфариз гьа и маканда чи кьве сейли шаирдин-Бажиханум Исаевадин ва Зерифа Кьасумовадин яратмишунриз бахшнавай рикIелай тефидай мярекатар кьиле тухванай.
Ингье, поэзиядал рикI алай, гафунин суьгьуьрдал ашукь инсанар мадни КцIарин меркездин ктабханадиз кIватI хъхьанва.
Са зарул мани хьиз
пIузаррихъ цIигел
Дум-дуру чешмедай ргаз ава зун.
Уьмуьрда шах камар вегьенвач гьеле,
Инсанрин рикIерай акваз ава зун.
Эхь, ихтилат вичин шиир ва поэмайралди акваз-такваз чи рикIера муг туькIуьриз алакьай са шаирдикай-Эйваз Гуьлалиевакай физва.
Межлис “Алам” журналдин кьилин редактор Камран Къурбаналиева ахъа авуна, вичин рикIин ва къастарин дустунин уьмуьрдин рекьикай, туькIуьрунрикай рахана:
-Гуьлалийрин Эйваз Теймуран хва 1969-йисан 16-июлдиз КцIар райондин Чпир хуьре дидедиз хьана. Ада Азербайжандин Девлетдин Педагогикадин Университетдин математикадин факултет тафаватдин дипломдалди акьалтIарна. Алай аямда хайи хуьре муаллим кIвалахзавай заридин пуд улуб (“Цуьк аламаз хел хайи тар”- 2004, “Алахъдач зун шеле кIватIиз епинал”-2008, “Экв”-2014), гьакIни вичин ванцив кхьенавай “ЧIал я зи рикI”, “ЧIалан мани” тIварар алаз аудио улубар акъатнава.
Са муаллимди хьиз ада тарс гайи, университетра кIелай ва кIелзамай 100-елай виниз студентрал дамахзава. Эйваз муаллимди 2013-йисалай “Алам” лезги културадин журналди туькIуьрнавай “Марвар” лезги эдебиятдин кIватIалдиз регьбервалзава.
Адан поезиядиз гьеле цIуд йис вилик чи зурба къелемэгьлияр тир Асеф Мегьмана, Келентер Келентерлиди,… чIехи къимет гана, лезги литературадиз цIийи нефес, вичин жигъир, махсус хатI авай са жегьил атайди баянарнай.
“Як недай къуш кIуфунлай чир жеда”-лагьанава бубайри. Шиирар кхьизвай кас асул шаир яни, тушни чир хьун патал адан цIудралди шиир ва ктаб кIелун герек къведач. Асул шаирди вичин шаирвал, вич гафун сенятдин устIар тирди са цIарцIунани, са бейтинани, са бендинани малумарда…
Шаирдиз асул шаир хьун патал, сад лагьайди, ГъуцIари ганвай талант хьана канда. И талант Эйвазахъ ава. Кьвед лагьайди, гьар са шиирдикай шиир ийизвайди шииратдин чIал я. Эйвазаз пис-хъсан лезги халкьдин, лезги шиирдин чIал чизва. ЧIалан кьилел элкъвез-хквез кIвалах хъувуртIа, адан шиирар, поемаяр мадни хъсан, кIелдайбурун рикIера, мецера гьатдайбур жеда. Зи 45 йис идалай вилик кхьенвай са шиирда ихьтин кьве цIар ава:
КвадарнатIан лезгид пекер,
Лезгидин руьгь квадарнач за…
Эйваза вичин лезгидин руьгь кIевиз хуьрай, вири эсеррихъ гьа руьгь кутаз алахърай. РикIелай алуд тавурай хьи, Гаф-Прометеян цIаюнин са цIелхем, са цIукI я!”
И цIарар устад Келентер Келентерлиди 2007-йисуз-Эйваз муаллимдин “Алахъдач зун шеле кIватIиз епинал” ктабдиз кхьенвай “Сифте гафунай” къачунвайбур я.
Жегьил шаирди устаддин меслятриз кIевелай амална, саки гьар юкъуз шиирдив, поэзиядив нефес къачуна,
Эгер са цIийи гаф
АвачтIа кьиле.
Къелем шиир кхьиз
Кьаз тахьуй гъиле.
И цIарар кеспи ваъ
Звал я зи рикIин.
Шиирдиз мугьман туш,
КIвал я зи рикIин.-гафар туькIуьрунрин кредо авуна са-садалай хъсан шиирар, гъезелар, баллада ва поэмаяр арадал гъана.
Поэзиядал рикI алайбуру, шаирдин къелемдин дустари-шаир-муллимар Шихжамал Шихметова, Лезги Бегьлула, Гуьнеш Мевланова, Сеидмет Зуьлфуькъарова, Зерифа Кьасумовади, Зиядхан Мурадханова, Вакъиф Муьшкуьрвиди, Римма Гьажимурадовади, журналистар Видади Севзиханова, Руслан Шайдаева, Этибар СтIурвиди, Мурад Агъарегьимова, карчи инсан Бегьрам Залова, духтур Надиршагь Ширинова, манидарар Расим Бекерова, Фаикь Жанмирзеева, Адил Сеферова, културадин кIвалахдар Жавид Тагьирова, студент Жавид Алиосманова “хайи чилел, цавал, чIалал, инсанрал, зулал, гатфарал, ярдал, Ватандал, дидедал ашукь тир” шаирдин поэзиядин кьетIенвилерикай чпин фикирар лагьана, Эйваз муаллимдиз чандин сагъвал, уьмуьрдин ва поэзиядин рекьера мадни чIехи агалкьунар тIалабна.
Чи сейли манидар Магьире Шириновади межлисдиз шаирдин гафариз кхьенвай “Гуьзел” мани бахшна, КцIарин мектебрин кIелзавайбур тир Иера Мурадхановади ва Нарвик Эйвазова шаирдин шиирар хуралай лагьана.
Эхирдай гаф къачур шаирди межлис тешкилунихъ къуьн кутурбуруз, вири мугьманриз разивал малумарна, цIийи шиирар кIелна, келзавайбуруз ва ктабханадиз вичин са кьадар ктабар пишкешна.

“КцIар”