Лезги манийрал рикI алайбуруз савкьат

Седакъет Керимова, «Зи манияр», Баку, 2018
Имукьвара чапдай акъатнавай и ктабди вичин шиирралди, повест ва романралди сейли тир автордихъ гьакIни манияр теснифдай алакьунар авайди винел акъудзава. Ина Седакъет Керимовади вичин гафариз теснифнавай 100-елай гзаф манийрин чIаларни нотаяр гьатнава.
Ктабдин редактор ва нотаяр кхьенвайди лезгийрин сейли сеняткар, «Сувар» ансамблдин концертмейстер Заур Мусаев я. Ада ктабдин сифте гафуна кхьенва: «Седакъет Керимовадин манияр вокалдин жанрда теснифнавайбур я. Абур халкьдин манийрилай тафаватлу я. И кьве жанр сад-садахъ галаз алакъалу тирвиляй халкьдин манийрин уьлчмейрикай ва фолклордикай менфят къачун вокалдин эсерар теснифзавайбурун яратмишунриз хас тир кьетIенвал я. Гьа и кьетIенвал я и манияр канарзавайди. Адан гьар манида халкьдин руьгь ава. Гьавиляй абур мецера гьатнава, Азербайжандин, Дагъустандин ва маса уьлквейрин пешекар маничийри композитордин яратмишунрикай фад-фад менфят къачузва. Седакъет Керимовадин манийриз теснифдин ва лугьунин формайрин жуьреба-жуьревал хас я. Абурухъ лирикадин ва гимндинбур, са ванцин ва гзаф ванеринбур, текдиз ва хордалди лугьудайбур, пешекар маничияр патал теснифнавайбур ава.
Гафаринни гьавайрин сад-садахъ галаз кьуни и манийрин метлеблувал генани артухарзава. Манийрин чIалар лагьайтIа, иердиз туькIуьрнавайбур, рикIел хъсандиз аламукьдайбур я. Абур гьар са цIарцIи, гьар са гафуни чпихъ ялзавай, маналу, аваздалди регьятдиз лугьуз жедай чIалар я. Гьа и карди инсанар и манийрихъ ялзава, абурун суьгьуьрда твазва».
ЦIийи ктаб лезги манидал рикI алай вирибурун рикIяй жеда. Адакай пешекарривай, гьакIни кIелдайбурун гегьенш къатаривай менфят къачуз жеда.