Поэзиядин гьевескарар кIватI хьана

КцIарин Гьей­дар Али­е­ван Мер­кез­да ша­ир, Азер­бай­жан­дин Кхьи­ра­г­рин КIватIал­дин уьзвуь Гьа­жи­ба­ла Къа­ф­ла­но­вахъ га­лаз кIел­за­вай­бу­рун гуь­руьш кьи­ле фе­на.
Гуь­руьшдин иш­ти­рак­чи­яр тир мек­те­б­рин, ли­цей­дин кIел­за­вай­бу­ру, хайи ли­те­ра­ту­ра­дал рикI алай­бу­ру сиф­те ша­ир-кхьи­раг­дин, гьакIни ам ре­дак­тор тир кта­б­ри­кай теш­кил­на­вай пипIиз ки­лиг­на.
Мя­ре­кат ахъа авур мер­кез­дин ди­рек­тор Не­ва Аб­ду­рагь­ма­но­ва­ди 60-йи­саз мукь­ва са де­вир­да гьам по­эзи­я­да, гьакIни про­за ва пуб­ли­ци­с­ти­ка­да са кьа­дар эсе­рар ара­дал гъа­на кIел­за­вай­бу­рун их­ти­яр­диз ган­вай ре­хи кхьи­раг­дин уь­муьрдин ва тIукIуь­ру­н­рин рекь­и­кай их­ти­лат­на:-Гьа­жи­ба­ла Къафланов (Яр­гун­ви­) 1938-йисуз  чи  рай­ондин  Яр­гун  хуь­ре  ди­де­диз  хьа­на. Ба­ку­да Гьуь­ле­рин  мек­теб  акь­алтIарай  жегь­ил­ди  ма­т­ро­с­ви­ле,  мо­то­ри­ст­ви­ле, кьи­лин эле­к­т­рик­ви­ле ва ма­са кеспий­рал,1995-1998-йи­са­ра “Азер­нешрда” лез­ги ли­те­ра­ту­ра­дин  от­дел­дин  ре­дак­тор­ви­лин ве­зи­фада кIва­лах­на.
Же­гьил чIава­чай  кхьи­н­рив эгечIай Гьа­жи­ба­ла Яр­гун­ви­дин ши­и­рар  мукь­вал-мукь­вал  Азер­бай­жан­дин­ни Дагь­у­с­тан­дин га­зе­т­рин чи­н­риз акъ­ат­на, кIватIалрик акатна. Ам “Му­ш­ту­лух”, “Бахт­лу  рехъ”, “Ге­не­рал Эби­лов”, “Асиррнн  эсер  ва я  хуш­бахтви­лин  ача­рар”  кта­б­рин автор, “Илим­дин  кукIуш­риз” мо­но­граф­ня­дин со­ав­тор, 1997-йи­суз “Азер­нешрди”ба­с­ма авур “Шагь­дагь­дин гье­тер” кIватIал  туькIуь­рай­ди ва ре­дак­тор­ни я.  
Гуьгъ­уь­нал­лаз ра­хай фон­ду­нун муьгь­а­фи­зе­чи Ла­ле Са­ди­ро­ва­ди, Му­чугъ­рин фол­к­лор­дин кIва­лин ме­то­дист Эс­ли На­вру­зо­ва­ди, КцIарин Пе­шей­рин Ли­цей­дин му­ал­лим На­дир Ну­рул­ла­е­ва ша­ир-кхьи­ра­г­рин туькIуь­ру­н­рин кветIен­ви­ле­ри­кай, мил­ли ко­ло­рит­ди­кай, ва­тан­пе­ре­с­ви­ли­кай ра­ха­на.
Шегь­ер­дин 4-ну­м­ра­дин мек­теб­дин кIел­за­вай­бур тир Не­ля Ша­фи­е­ва­ди, Илгь­а­ме Агь­ме­до­ва­ди, Нар­вик Эй­ва­зо­ва ша­ир­дин ши­и­рар ху­ра­лай лагь­а­на.
Эхир­да гаф къа­чур ша­ир-кхьи­раг Гьа­жи­ба­ла Яр­гун­ви­ди гуь­руьш теш­кил авур мер­кез­дин кIва­лах­дар­риз ра­зи­вал ма­лу­мар­на. Ада ви­чин туькIуь­ру­н­рин кьи­лин къагь­ри­ман тир чи ва­та­нэгь­ли, машгь­ур ге­не­рал Магь­муд Эби­ло­ван уь­муьр ва жен­ги­нин рехъ чир­на къе­лем­диз къа­чу­ни­кай, идан па­тал авур жагъ­у­ри­н­ри­кай, гуь­руь­шри­кай их­ти­лат куд­на.
Къве­дай йис кьегьал ге­не­рал­дин 120 йи­сан юби­лей тир­ди рикIел хкай се­нятр­кар­ди, ам чи халкь­ди чIехи су­вар хьиз къейд ийидайдал чIалахъ тир­ди­ни лагь­ана.
Ада ви­чин цIийи ши­и­рар кIел­на, тIуькIуь­ру­н­рал рикI алай ка­ни­бу­руз ав­то­графар алай кта­бар га­на.
Мя­ре­кат­дал АРБ те­ле­ка­нал­ди лен­ти­низ къа­чун­вай “ГъвечIи хуь­руьн чIехи ге­не­рал” тIвар алай филм къа­лур­на.                                              

Ке­ма­ле