ГъвечIи ятIани къулайни я,чимини

И йикъара чи райондин 5 хуьре модул типдин мектебар кардик акатна. Ихьтин чирвилерин маканар мад 3 хуьре эхцигирвал я.
Абурун муькуь мектебрилай фаркь гъвечIи хьун, тIимил такьатралди арадал къвен, чкIурна цIийи чкадални кIват хъхьун я. Месела, Аваранкъишлахда 15-сентябрдиз аялриз вичин ракарар акъа авур мектебдин сагье вири 154 квадратметр я. И чка хуьруьн 35 кIелзавайбур паталди артухни я. 5 синифдикай, герек тир алава чкайрикай ибарат тир мектеб “эцигуни” вири 2 варз тухванва.
ЦIехуьла, Нежефхуьре, гьакIни арандин Уьзденуба, Кьилегьуба хуьрерани ихьтин иер, гъвечIи ва чими мектебар кIватIна чи гъвечIи балайрин ихтиярдиз ганва.
Мукьва чIавриз ихьтин мектебар дагъларин четин рекьер ва рельеф хас тир ЧIакIар, Вини ТIигьиржал, гьакIни СтIуруба хуьрерани кардик кутан фикирда кьунва.                                    

“КцIар”