Агъзурдилай виниз хизанриз суварин пай

Къуй рикIер мергьяматдив, суфраяр берекатдив ацIурай куь!
Къурбанд сувар мусурманри къейд ийизвай виридалайни еке сувар я. И юкъуз гьайванар тукIваз, я паюналди къурбандар ийидай (садакьаяр гудай) адет ава.
Вич мусурман диндилай вилик-Ибрагьим Пайгъамбардин тIварцIихъ галаз алакъалу тир и суварин кьилин шартIуникай Мугьаммад Пайгъамбарди икI лагьана: «Къурбанд сувариз гьайван тукIун хьтин баркадин кардилай хъсан кар Аллагь рази хьун патал гьеле авунвач. И къурбанд Къияматдин юкъуз гьайвандин хам ва крчар алаз пайиз жеда».
Суварин йикъар тир 1-2-сентябрдиз райондин меркезда, гьакIни хуьрера мумкинвилер авайбуру вишералди гьайван тукIуна, гьарада вичин мукьва-кьилийриз, кесибриз, дарда уьмуьрзавай хизанриз суварин паяр ракъурна.
Лап зурба мярекат райондин меркездаллай Мустафа Каздал мискIиндин гъенел тешкилна. Динэгьлийри сифте суварин капI кьилиз акъудна. Гуьгъуьнлай райондин крар кьилиз акъуддай властдин чIехидан тIварцелай къурбанд гьайванар тукIуна.
Мярекатдал рахай мискIиндин диндин ижмадин седри, Къафкъаздин Мусурманрин Идарадин районда векил тир гьажи Феряддин Регьимханова мусурман стхаяр тебрикна лагьана:
-За квез пак тир Къурбанд сувар рикIин сидкьидай мубаракзава. И сувари куь кIвалериз шадвал, генгвал гъурай. Ада дарда авайбурун патахъай къайгъударвал авун, мергьяматвал къалурун герек тирди куь рикIел мад сеферда хкурай.
Къени хиялрал ва крарал гьалтайла инсанар сад ийизвай, мусурманар патал пакди тир сувари къуй гьар са кIвализ шадвал ва сад-садан гъавурда акьунин гьалар гъурай, чи рикIер чимивилив ацIуррай.
И экуь йикъара заз вири районэгьлийрихъ мягькем сагъламвал, ислягьвал, хушбахтвал, яратмишунрин зегьметда агалкьунар хьана канзава.
Суварин йикъариз районда 1000-лай виниз хизанриз, гьакIни женгинин кIеретIра, сергьятдин заставайра къуллугъзавай аскерриз къурбанддин паяр гана.                            

    “КцIар”