КЦIАР ШЕГЬЕР-ЗИ ИЛГЬАМДИН ЛУВАР ШЕГЬЕР!

КцIара рикIелай тефидай композитор, шаир, драматург
Асеф Мегьманаз талукь поэзиядинни музыкадин мярекат
Лезгийрин тIвар-ван авай композитор, шаир, драматург ва прозаик Асеф Мегьманаз КцIар пара кандай. Ада гьеле алатай асирдин 80-йисариз ихьтин цIарар къелемдиз къачунвай:
КцIар шегьер, Къусар шегьер,
Зи илгьамдин лувар шегьер.
РикIиз кан яз, ви бегьерлу
Накьвадал зун тIимил хьана.

Ви гуьлчимен мензерайрихъ
ДатIана зи кьве вил хьана.
Къарабулах вич такуна,
Манидалди таниш тир заз.

Зун батIул я, рикI вав туна,
Къакъатнавай вавай яргъаз.
Шагьнабатдин хъванач за яд,
Къекъвенач, зун багълара ви.

Ярдихъ галаз кам вегьенач,
Ал рангунин нурара ви.
Азиз шегьер, Къусар шегьер.
Зи мел, мехъер, сувар шегьер.

Ваз гьамиша алхишда за,
Мани-макьам багъишда за.
Вун зи рикIе авай жуьре
Зун ваз хва хьиз кан хьуй, шегьер.

Бахтлу яз зун ви кIвалера,
Зи авазрин ван хьуй, шегьер.
КцIар шегьер, Къусар шегьер.
Зи кьарайни ахвар, шегьер.
Зи шиирни, зи манини,
Зи илгьамдин лувар шегьер.
КцIар ва кцIарвийрини ам рикIелай алудзавач. Шегьердин лап абад куьчейрикай сад къе адан тIварцик гала. 2-июлдиз КцIара Асеф Мегьман рикIел хкидай мярекат, адан музыкадинни поэзиядин сувар кьиле фена.
РикIел хкунин нян и мярекат арадал гъанвайбуруз разивал малумарна чпин чIехи хизандикай, экуь мурадар рикIе амаз 1937-йисуз  суьргуьндиз акъудай буба Мегьман Абдуллаеван тIуькьуьл кьисметдикай, адан тIвар тахаллус кьабулна ярятмишунрин кукIушриз хкаж хьайи Асеф Мегьманан уьмуьрдин чара-чара легьзейрикай рахай адан стха, илимрин доктор, профессор, илимдин лайих кIвалахдар Камал Абдуллаева ахъа авуна:
-Кьилди, суверен Азербайжан туькIуьрун зи бубадин мурад тир, -лагьана ада, -къе зун бахтавар я хьи, азад, суверен Азербайжанда уьмуьрзава, адан лап иер пипIерикай тир КцIара зи стхадин тIварцихъ куьче гала, адан яратмишунин нян кьиле тухузва.
Межлис гъилиз къачур “Алам” лезги културадин журналдин кьилин редактор Камран Къурбаналиева гаф илимрин доктор, профессор Эшреф Баламетоваз гана:
-1930-йисуз чи райондин ЭчIехуьре муаллимдин хизанда дидедиз хьайи Асеф Мегьманаз (Асеф Мегьманан хва Абдуллаев) кьисметди аял берейрилай четин имтигьанар гьазурнавай-ихтилатдик кьил кутуна вичин рахунар пуд-лезги, азербайжан ва урус чIаларал авур Эшреф муалимди -Ам 7 яшинда аваз-1937-йисан августдиз буба Мегьман Абдуллаев “халкьдин душман” лугьур чIулав тIамгъа эцигна кьуна.  Аял чIаварин четинвилер, бубадик цIигелвал, арандинни-дагъдин рекьера фейи дяведин мишекъат йисар-ибур вири жегьил Асеф Мегьманан яратмишунра кьетIен чка кьур темаяр хьана. “Сифте мани вакай хьана, диде зи”- лагьана дидедиз, “ТIвар алачир сур” кьил гана бубадиз, “Йифер”  тIвар алаз вахаз кьилди эсерар бахш авур шаир-композиторди а йисара сенгерра, гунагь авачиз Сибирдин тамара чанар гайи чи бубайрин, етимар хвена абур алимвилин, шаирвилин дережайриз акъудай дидейрин, чпин бахтуник далу элкъуьрна уьмуьр гъвечIи стхайриз бахш авур чIехи вахарин такабур къаматар, образар туькIуьрна.
Асеф Мегьман! Ада бубадин тIварни вичин тIварцик гилитI хъувуна ихьтин тахаллусдив лезги музыкада, поэзияда ва драматургияда кьетIен гел туна, гьакIни бубадин пак мурадар кьилиз акъудна.
Дагъустандин Халкьдин артист, Дагъустандин Искусствойрин лайих деятел Асеф Мегьман цIудралди ктабрин, кьве вишев агакьна музыкайрин, “Зи Седеф”, “Шуршурали”, “Харубегни ЦIарубег” музкомедийрин “Къванцин сандух” драмадин автор я.
Дагъустанда ва Азербайжанда ам парани-пара композитор, халкьди вичинди хьиз кьабулнавай “Диде”, “Яр атанач”, “Марал”, “Дилара”, “ЧIулав вилер”, “Ахвар”, “Синярина”, “Чан къари” ва маса  манийрин автор хьиз чида. Лезгийрин са шумуд несил и авазар япара аваз чIехи хьана ва къениндалди абурук гьевесдалди яб акалзава.
Чи халкьдин женгчи хва, игьтиятда авай генерал-лейтенант Яшар Айдемирова, “КцIар” газетдин редактор, лайих журналист Видади Севзиханова, илимрин кандидат Эдгьем Шагьмурадова, шаирар Сейидмет Самури, Вагиф Муьшкуьрви ва Айваз Марвара, журналист Руслан Шейдаева, Асеф Мегьмана чи музыка, поэзия, драматургия вилик тухуник, халкьдин арада теблигъ  авуник, цIийи, жегьил талантар винел акъудуник кутур зурба паюникай рахана, чIехи зари Лезги Няметан хтул гъвечIи ФатIимади шаирдин шиир хуралай лагьана.
Асеф Мегьманан манийри КцIарин нянин секинвилел гуьгьуьлар шадардай ван гъана.  Шегьердин кьилин майдандал кьиле фейи чIехи концертдал Азербайжандин лайих артист Шербет Рзакъулиева, Азербайжандин лайих културадин кIвалахдар Нуви Жигерова, манидарар Магьире Шириновади, Бахтияр Саидова, Адил Сеферова, Жемиля Заловади, Фаик Жанмирзеева композитордин эсерар чIехи ашкъидив тамамарна, КцIарин Лезги Драмтеатрдин коллективди Фаикъ Къардашова сегьнедал эцигнавай  ” Зи Седеф” тамаша къалурна.
А няник мярекатдин иштиракчийрин гьарадан къене, рикIе са Асеф Мегьман авай. Гьарадаз вичиз чидай Асеф Мегьман. Уьмуьр чи уьмуьрра, манийра, авазра давамзамай Инсан бахтавар тушни бес?                        

  “КцIар”